Employment and Procurement

2 March, 2017

INTERNAL / EXTERNAL VACANCY NOTICE ALB/TIR/17/GS/01
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tirana, Albania is looking for qualified and highly motivated candidates interested to apply for the following position:

  • Title...
15 February, 2017

Ftesë për projekt propozime nga organizata të shoqërisë civile Rome dhe Egjiptiane që veprojnë në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër.

UNDP në Shqipëri u bën thirrje organizatave të interesuara Rome dhe Egjiptiane që veprojnë në Tiranë, Durrës, Berat dhe Shkodër të...