Joint Message of Development Partners in Albania on Covid-19 crisis

Sunday, 29 March, 2020

It’s been a tough week – but the good news is we are not seeing explosive growth. REALLY IMPORTANT TO STICK TO THE MEASURES THAT WORK: physical distancing, staying at home, washing your hands, supporting one-another emotionally.

 

Huge thanks to you, the frontline workers, who are helping to protect all Albanians:  health workers, police, critical business workers, delivery workers, essential service providers --- but especially health workers!  Our biggest respect to you.

 

[Shqip]

 

Ka qenë një javë e vështirë - por lajmi i mirë është që nuk po shohim një rritje shpërthyese të infektimeve. ËSHTË SHUMË E RËNDËSISHME QË TË RESPEKTOHEN MASAT QË JAPIN REZULTAT: distancimi fizik, të qëndruarit në shtëpi, larja e duarve, mbështetja emocionale e njëri-tjetrit.

 

Falënderim i pamasë për ju, punonjësit e vijës së parë që po ndihmoni në mbrojtjen e të gjithë Shqiptarëve: punonjës të shëndetit, punonjës të policisë, punonjës të bizneseve jetikë, punonjës të shpërndarjes, ofrues të shërbimeve thelbësore - por veçanërisht mirënjohës për punonjësit e shëndetësisë! Respekti ynë më i madh për ju.

 

#covid19 #StayAtHome #QëndroniNëShtëpi

United Nations Albania I European Union in Albania I OSCE Presence in Albania I World Bank Albania U.S. Embassy-Tirana I Embassy of Switzerland in Albania I  German Embassy in Tirana I Ambasciata d'Italia a Tirana I Embassy of Sweden in Tirana I British Embassy Tirana