Burrat dhe Gratë në Shqipëri / Women and Men in Albania 2018

18 June, 2018

Botimi “Burra dhe Gra në Shqipëri, 2018” sjell para publikut informacion të gjithëanshëm për statistikat gjinore në Shqipëri. Në këtë botim ndër të tjera, do të gjeni për herë të parë shkaqet e
vdekjeve dhe migrimin e brendshëm për burrat dhe gratë.

 

Download this Document: