Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri - Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania

25 June, 2018

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri
Indeks Kombëtar i pjesëmarrjes së grave në zgjedhje përfshirë 12 rrethet
Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania
A National Index of Women’s Electoral Participation, including across 12 Regions
 

Download this Document: