Governance and Rule of Law

standardet e përfaqësimit në partitë politike

25 June, 2018

Raporti “Standardet e përfaqësimit në partitë politike” bazohet në gjetjet para dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare 2017. Ai është përgatitur me mbështetjen teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) dhe është zbatuar nga Instituti i Studime Politike në kuadër të programit “Lidershipi dhe Pjesëmarrja Politike”. Ky program është fnancuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Fondit të Koherencës së Kombeve të Bashkuara dhe është pjesë e “Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016”
 

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri - Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania

25 June, 2018

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri
Indeks Kombëtar i pjesëmarrjes së grave në zgjedhje përfshirë 12 rrethet
Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania
A National Index of Women’s Electoral Participation, including across 12 Regions
 

Download this Document: 

2017 Progress Report

1 June, 2018

This United Nations Progress Report features four chapters providing information for the year 2017, prepared with contributions from 17 UN agencies. We trust you will find information contained in the report comprehensive and illustrative of the impact the Program has achieved and the challenges that still lie ahead.

Download this Document: