Governance and Rule of Law

standardet e përfaqësimit në partitë politike

25 June, 2018

Raporti “Standardet e përfaqësimit në partitë politike” bazohet në gjetjet para dhe gjatë zgjedhjeve parlamentare 2017. Ai është përgatitur me mbështetjen teknike të Entit të Kombeve të Bashkuara për Barazinë Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN Women) dhe është zbatuar nga Instituti i Studime Politike në kuadër të programit “Lidershipi dhe Pjesëmarrja Politike”. Ky program është fnancuar nga Qeveria Suedeze nëpërmjet Fondit të Koherencës së Kombeve të Bashkuara dhe është pjesë e “Programit të Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Shqipërisë dhe Kombeve të Bashkuara 2012-2016”
 

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri - Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania

25 June, 2018

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri
Indeks Kombëtar i pjesëmarrjes së grave në zgjedhje përfshirë 12 rrethet
Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania
A National Index of Women’s Electoral Participation, including across 12 Regions
 

Download this Document: