Social Cohesion

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri - Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania

25 June, 2018

Pengesat për pjesëmarrjen e grave në zgjedhje në Shqipëri
Indeks Kombëtar i pjesëmarrjes së grave në zgjedhje përfshirë 12 rrethet
Obstacles to Women’s Participation in Elections in Albania
A National Index of Women’s Electoral Participation, including across 12 Regions
 

Download this Document: 

Burrat dhe Gratë në Shqipëri / Women and Men in Albania 2018

18 June, 2018

Botimi “Burra dhe Gra në Shqipëri, 2018” sjell para publikut informacion të gjithëanshëm për statistikat gjinore në Shqipëri. Në këtë botim ndër të tjera, do të gjeni për herë të parë shkaqet e
vdekjeve dhe migrimin e brendshëm për burrat dhe gratë.

 

Download this Document: